Τοπογραφικό Διάγραμμα

Τοπογραφικό Διάγραμμα ή Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα (για εντός σχεδίου περιοχές) ή Διάγραμμα Οριζοντιογραφίας ή Υψομετρικό Διάγραμμα κ.α. είναι ένα Διάγραμμα -Σχέδιο που περιγράφει το έδαφος με τα χαρακτηριστικά του (ανάγλυφο, πρανή, ρέματα, ποτάμια, ακτή) και με αυτά που βρίσκονται πάνω σε αυτό (κτίρια συρματοπλέγματα, μανδρότοιχους, δρόμους όρια κατασκευές).

Πού χρειάζεται;

Με την υψηλή αξία που έχει η ακίνητη περιουσία ένα σωστό και ολοκληρωμένο τοπογραφικό υπόβαθρο είναι απαραίτητο για διάφορες μελέτες στο συγκεκριμένο χώρο.

Τοπογραφικό για την Πράξη Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο

Τοπογραφικό για Άδεια Οικοδομής

Τοπογραφικό κατάλληλο για την έκδοση οικοδομικών αδειών σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές με τις και σύμφωνα με τον πρόσφατο οικοδομικό κανονισμό

Τοπογραφικό για την Αγοραπωλησία Ακινήτου

Αγοραπωλησίες Οικοπέδων ή Αγροτεμαχίων, Μεταβιβάσεις Ακινήτων, Γονικές παροχές, άλλες Συμβολαιογραφικές Πράξεις όπως Αποδοχές κληρονομιάς

Τοπογραφικό για την Κατάτμηση ή την Ιδιωτική Πολεοδόμηση

Αποτύπωση μεγάλης έκτασης με σκοπό την Ιδιωτική πολεοδόμηση ή την Ανταλλαγή Δασικής Έκτασης

Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Σε περίπτωση διαφωνίας με τα γεωμετρικά στοιχεία που περιγράφονται στις πρώτες εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου θα πρέπει να συνταχθεί Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών που θα συνοδεύει την αίτησή σας για τις αλλαγές στα στοιχεία αυτά

Αίτηση Θεραπείας για Εσφαλμένο Καθορισμό Αιγιαλού και Παραλίας

Καθορισμό εκ νέου γραμμών Αιγιαλού & Παραλίας με διάγραμμα ενταγμένο στο Εθνικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η υφιστάμενη νομοθεσία ( 2971/19-12-2001)

Ένσταση Δασικών Χαρτών

 

Πού αλλού χρειάζεται το Τοπογραφικό;

 • Πράξη Αναλογισμού Οικοπέδων στην οποία θα πρέπει να γίνει λεπτομερειακή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για όλο το οικοδομικό τετράγωνο και πλήρης αποτύπωση των εμπλεκομένων οικοπέδων (κλίμακας 1:200 ή 1:500). Υποχρεωτική η σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένου στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ’87
 • Βεβαίωση Ρύθμισης Αυθαιρέτου η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το νέο Νόμο 4014/2011 για τη Ρύθμιση Αυθαιρέτων Κατασκευών στην οποία δηλώνεται και βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις (αρθ. 23§4)
 • Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων (Τ.Ε.) ή Διαγραμμάτων Εφαρμογής (Δ.Ε.) για τον καθορισμό και τη σωστή εφαρμογή επί του εδάφους των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο
 • Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής εφόσον είναι λάθος τα όρια της αρχικής ιδιοκτησίας και δεν έχουν αποτυπωθεί ορθά ή εφόσον υπάρχει σφάλμα καταχώρησης των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή του τίτλου κτήσεως του ακινήτο
 • Καθορισμό οριογραμμής Ρεμάτων Οι χείμαρροι, τα ρυάκια, τα ρέματα που βρίσκονται εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμών που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο αποτυπώνονται σε τοπογραφικό διάγραμμα (οριζοντιογραφικό και υψομετρικό) σε κατάλληλη κλίμακα (1:200 ή 1:500) και η ακρίβεια της αποτύπωσης επαληθεύεται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία και θεωρεί το σχετικό διάγραμμα
 • Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις για Μελέτες Εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκά συστήματα ή άλλες ανανεώσιμες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως Αιολική Ενέργεια, Γεωθερμική, Ηλιακή, Υδραυλική, Παραγωγή βιομάζας. Το διάγραμμα αυτό είναι ενταγμένο στο Εθνικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87, καθώς και στα άλλα υπόβαθρα που απαιτούνται. Το διάγραμμα αυτό χρησιμοποιείται ακόμα για την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα και χρήσεις νερού
 • Παρακολούθηση Λατομικών Χώρων εξόρυξης Ορυκτών Υλικών (Ογκομετρήσεις)
 • Παρακολούθηση χώρων Υγειονομικής Ταφής και Απόθεσης Απορριμμάτων
 • Δίκτυα Οπτικής Ίνας
 • Σύσταση  Κάθετης και Οριζόντιας Ιδιοκτησίας. Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι απαραίτητο σε κάθε προαναφερόμενη δικαιοπραξία
 • Μελέτες Οδοποιίας
 • Ειδικευμένες τοπογραφικές μελέτες για μηχανικούς