Η στεγανοποίηση των ταρατσών αποτελεί προϋπόθεση για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής των κτιρίων. Κτίρια τα οποία δεν είναι στεγανοποιημένα παρουσιάζουν φαινόμενα υγρασίας λόγω διείσδυσης του νερού στην πλάκα του μπετό ή στα θερμομονωτικά υλικά με αποτέλεσμα την διάβρωσή τους και την οικονομική μας επιβάρυνση για την επισκευή τους, εάν φυσικά επισκευάζονται.

Επαλείψεις με Ακρυλικά

Επαλείψεις με Πολυουρεθανικά

Υαλοϋφάσματα

Στεγανοποίηση Ταράτσας με Υαλοΰφασμα και Ασφαλτικό Γαλάκτωμα.

Αιτίες Υγρασιών

Πολλές φορές στα ταβάνια των σπιτιών δημιουργούνται κηλίδες με λευκή σκόνη (άλατα) και το χρώμα τους, τείνει να αποκολληθεί ή σε ορισμένες περιπτώσεις τρέχει και νερό. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει υγρασία, η οποία προέρχεται από τη βροχή ή τυχόν λιμνάζοντα νερά στην επιφάνεια της ταράτσας.

Αν η τελική επιφάνεια της ταράτσας, είναι η πλάκα του σκυροδέματος της κατασκευής, τότε η εισροή του νερού γίνεται από τους πόρους του σκυροδέματος, καθώς δεν είναι στεγανό, και από τριχοειδής ή μεγαλύτερες ρηγματώσεις που μπορεί να υπάρχουν. Αυτές οι ρηγματώσεις μπορεί να είναι αποτέλεσμα απλής γήρανσης του σκυροδέματος ή διαφόρων άλλων αιτιών.

Σε κατασκευές στις οποίες η τελική επιφάνεια είναι πλακάκι ή τσιμεντόπλακες, με το πέρασμα του χρόνου, εμφανίζονται ρηγματώσεις στους αρμούς και έτσι περνάει η υγρασία μέσα στην πλάκα του σκυροδέματος.

Είναι λοιπόν απαραίτητο, η επιφάνεια της ταράτσας να είναι στεγανοποιημένη, καθώς τα υψηλά επίπεδα υγρασίας εκτός από τα εμφανή προβλήματα στο εσωτερικό των σπιτιών, αυξάνουν και την θερμική αγωγιμότητα των δομικών στοιχείων, ελαττώνοντας την θερμομονωτική τους ικανότητα.

Αντιμετώπιση των προβλημάτων από τις υγρασίες

Για να αντιμετωπίσουμε τις υγρασίες των ταρατσών, στεγανοποιούμε την ταράτσα με επαλείψεις ασφαλτικού γαλακτώματος , δύο υαλοϋφάσματα ενδιάμεσα και μια επάλειψη με αλουμινιόχρωμα στο τέλος, όπως αναλυτικά περιγράφεται ακολούθως.

 • Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια της ταράτσας. Στα έντονα σκασίματα των αρμών των τσιμεντοπλακών ή της πλάκας του μπετό, τοποθετούμε σιλικόνη και αυτοκόλλητη ταινία, από υφαντό υαλοΰφασμα.
 • Κάνουμε μια επάλειψη με αραιωμένο ασφαλτικό γαλάκτωμα  (πράιμερ)
 • Ακολουθεί άλλη μια επάλειψη με λιγότερο αραιωμένο ασφαλτικό γαλάκτωμακαι η τοποθέτηση του πρώτου φύλλου υαλοϋφάσματος με ταυτόχρονη επάλειψη με το ίδιο ασφαλτικό.
 • Γίνεται άλλη μια επάλειψη με παχύρρευστο ασφαλτικό γαλάκτωμα .
 • Τοποθέτηση και επικόλληση του δεύτερου φύλλου υαλοϋφάσματος, κάθετα με το πρώτο, με ταυτόχρονες επαλείψεις ασφαλτικού γαλακτώματος , μια από την πάνω μεριά και μια από την κάτω.
 • Στην συνέχεια θα γίνουν άλλες δυο επαλείψεις με παχύ ασφαλτικό γαλάκτωμα, μία κάθε ημέρα.
 • Μετά από δύο ή τρείς ημέρες γίνεται επάλειψη με αλουμινιόχρωμα, και έτσι κλείνει ο κύκλος εργασιών της στεγανοποίησης.

Η στεγανοποίηση αυτή προεκτείνεται και στα στηθαία κατά 20 cm τουλάχιστον.
Ενδείκνυται για την καλύτερη συντήρηση της στεγανοποίησης, να γίνεται κάθε τρία χρόνια μια επάλειψη με αλουμινιόχρωμα.

Στεγανοποίηση Ταράτσας με Ασφαλτικές Μεμβράνες (Ασφαλτόπανα)

Η σωστή στεγανοποίηση της ταράτσας είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφύγουμε τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διείσδυση του νερού.

Η ταράτσα υφίσταται μεγάλη καταπόνηση εξαιτίας των καιρικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, χαμηλές το χειμώνα και μεγάλες θερμικές διακυμάνσεις κατά την διάρκεια του 24ώρου). Η στεγανοποίηση της επομένως θα πρέπει να γίνεται με υλικά μεγάλης αντοχής. Ένα από τα καλύτερα υλικά για αυτό τον σκοπό είναι οι ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα). Για να επιτύχουμε όμως μια σωστή μόνωση θα πρέπει να εστιάσουμε όχι μόνο στην ποιότητα της ασφαλτική μεμβράνης, αλλά και στην σωστή τοποθέτησή της από εξειδικευμένα συνεργεία.

Μια στεγανοποίηση υψηλής ποιότητας και αντοχής μπορεί να έχει μεγαλύτερο κόστος κατά την κατασκευή, αλλά έχει το πλεονέκτημα της εξασφάλισης της πλήρους στεγανοποίησης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ουσιαστικά σε βάθος χρόνου εξοικονομούμε χρήματα από συμπληρωματικές επεμβάσεις στεγανοποιήσεων που μπορεί να χρειαστούν σε άλλη περίπτωση, καταστροφές σοβάδων και χρωματισμών της οροφής κάτω από την ταράτσα.

Τρόπος εφαρμογής των Ασφαλτικών Μεμβρανών (Ασφαλτοπάνων)

 • Καθαρίζουμε καλά και σκουπίζουμε την επιφάνεια που πρόκειται να στεγανοποιήσουμε.
 • Κάνουμε τρεις επαλείψεις με ασφαλτόκολλα. Την μία αραιωμένη για καλύτερη πρόσφυση και τις άλλες δύο χωρίς αραίωση.
 • Ακολουθεί η επικόλληση του ασφαλτοπάνου, με την βοήθεια φλογοβόλου, η οποία γίνεται σε ολόκληρη την επιφάνεια του ασφαλτοπάνου και όχι μόνο στις ενώσεις. Η αλληλοεπικάλυψη των ενώσεων των φύλλων του ασφαλτοπάνου είναι περίπου 6-8cm. Η επικόλληση προεκτείνεται και στα στηθαία, κατά 10-25cm. Με το ασφαλτόπανο επιτυγχάνουμε την πλήρη στεγανοποίηση της ταράτσας και της μόνωσης που τυχόν υπάρχει.
 • Στην συνέχεια ακολουθεί στοκάρισμα των ενώσεων των ασφαλτοπάνων ως και των απολήξεων αυτών στα στηθαία. Το στοκάρισμα γίνεται με ακρυλική μαστίχη αν η τελική επιφάνεια του ασφαλτοπάνου είναι με ψηφίδα, ή με αλουμινιόχρωμα αν είναι αλουμίνιο ή ασφαλτικό βερνίκι αν είναι σκέτο.
 • Σ’ αυτό το σημείο τελειώνουν οι εργασίες στεγανοποίησης της ταράτσας. Η τελική επιφάνεια της ταράτσας μας είναι το ασφαλτόπανο και είναι επισκέψιμη (για άπλωμα ρούχων κ.τ.λ.).

EnglishGreek