Για την κατασκευή του συγκεκριμένο τύπου περιφράξεως χρησιμοποιούνται διαφόρων τυπων υλικά και μεθοδολογίες αναλόγως του προυπολογισμού και των απαιτήσεων

Με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα

.Περιφράξεις απο πλαστικοποιημένο συρματόπλεγμα

Με αγκαθωτό συρματόπλεγμα 

Προσωρινές Περιφράξεις μεταφερόμενες

EnglishGreek