Καλύπτουμε μεσω εξειδικευμένων συνεργατών μια σειρά απο απαραίτητα πιστοποιητικά για την ευρυθμη λειτουργία του πρός ανάθεση έργου ανάθεσης.

Τοπογραφικά ,Νομιμοποιήσεις αυθεραίτων ,ενεργειακά πιστοποιητικά ,Συμβολαιογραφικά ,Ηλεκτρολογικά πιστοποιητικά ,Υδραυλικές εγκαταστασεις μελέτες κ.α .

EnglishGreek