Κτιριακή ηχομόνωση

Σε ένα κτίριο ένα εργοστάσιο αιθουσα συνεδριάσεων η ηχομόνωση αρκετές φορές είναι επιτακτική αναγκη.

  • Κάθε κτιριακός θόρυβος μεταδίδεται και η στο΄χευση  είναι να μη μεταδοθούν οι ανεπιθύμητοι ήχοι και κραδασμοί σε επιλεγμένους   χώρους.

    Η πρόβλεψη, προσομοίωση και αξιολόγηση των ηχομονωτικών αποτελεσμάτων μπορεί να βοηθήσει σε επίπεδο μελέτης, σε επίπεδο κατασκευής αλλά και σε υφιστάμενα κτίρια όπου απαιτείται περαιτέρω ηχομόνωση. Οι έμπειροι μηχανικοί μας εκτιμούν και προβλέπουv πιθανές πηγές  σε κτίρια μικτής χρήσης, αναλύοντας τις ηχητικές επιπτώσεις σε εμπορικούς χώρους που βρίσκονται σε επαφή με οικίες.

Αναλύουμε τον πιθανό αντίκτυπο του κτιριακού μηχανολογικού εξοπλισμού, την οδική κυκλοφορία, και άλλες πηγές θορύβου / κραδασμών και έτσι σχεδιάζουμε την κατάλληλη λύση για ηχομόνωση. Τέλος, βοηθούμε να ασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις εθνικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές θορύβου.

ΤΙΜΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ-ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ-ΗΧΟΜΟΝΩΣΕΩΝ-ΜΑΡΤΗΣ-2018/SOUND PROOF PRICE LIST PDF

 

EnglishGreek