Οι αποξηλώσεις των στοιχείων που θα αντικατασταθούν,σε μια ανακαίνηση όπως  πατώματα, πλακάκια,, κουφώματα, ντουλάπια της κουζίνας κτλ αναλαμβάνονται απο την Terrano με χορηγούμενα πιστοποιητικά ανακύκλωσης.Σε συνεργασία με μηχανικούς πραγματοποιούνται  γκρεμίσματα τοίχων. με μεταφορά ή κατάργηση των ηλεκτρολογικών ή υδραυλικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε αυτόν (καλώδια, σωληνώσεις κτλ).

Η αποκομιδή των μπαζών που δημιουργήθηκαν μεταφέρεται σε κάδους με τη βοήθεια χωνιών ή άλλων μέσων ..

 

 

EnglishGreek